PC тоглоом тоглох нь давуу талтай

19483 0

1. Судалгаагаар PC тоглоом тоглодог мэс засалчид, энгийн мэс засалчдаас 27%-иар илүү хурдан, 37%-иар алдаа гаргах магадлал нь илүү бага байсан байна.

2. PC тоглоом тоглосноор стресстүүлэхэд хүргэдэг гормоныг 17%-иар бууруулдаг нь батлагдсан байна. Үүн дундаас 'Bejewled' нь хамгийн ихээр бууруулдаг.

3. PC тоглоомчид хамгийн ихдээ 6 ажил зэрэг хийхэд анхаарал нь төвлөрч чаддаг бол, тоглодоггүй хүмүүсийнх хамгийн ихдээ дөрөв. (Multi-Tasking)

4. Тоглоомчид нь танин мэдэхүйн болон анхаарлын сорилтонд 20%-иар энгийн хүмүүсийнхээс илүү байдаг байна.

5. Action төрлийн тоглоом өдөрт 2-3 цаг тоглоход нүдний оновчлол(accuracy)-г 20%-иар ихэсгэдэг.

6. Хамтдаа PC-Game тоглодог хосуудын ердөө 24%-хөн хувь нь салцгаадаг. Үлдсэн 76% нь цаашдаа гэрлэдэг гэсэн судалгаа бий.

7. Тоглох нь хүнийг тэвчээртэй болгодог.

8. Тоглоомчидын хариу үйлдэл үзүүлэх хурд нь маш хурдан байдаг(тийрэлтэт онгоцны нисгэгчидийнхтэй бараг адилхан (jet-pilot))