Монголын үндэсний цахим их дэлгүүр
аяны сандал
аяны сандал
45,000₮
Таяг
Таяг
45,000₮
50%
Хадаас
Хадаас
40,000₮ - 80,000₮
Хоолны хусуур /хар/
Хоолны хусуур /хар/
13,000₮
Аяны сандал /дунд/
Аяны сандал /дунд/
26,700₮
Аяны сандал /жижиг/
Аяны сандал /жижиг/
11,700₮
Аяны сандал /том/
Аяны сандал /том/
30,000₮
Аяны сандал /eurika/
Аяны сандал /eurika/
16,230₮
Шорлогны төмөр 50см
Шорлогны төмөр 50см
4,870₮
Майхан Jack /3хүн/
Майхан Jack /3хүн/
140,000₮
Шорлогны нүүрс 2кг
Шорлогны нүүрс 2кг
14,000₮
Шорлогны нүүрс 1кг
Шорлогны нүүрс 1кг
7,500₮
Багцын урамшуулал
Багцын урамшуулал
32,000₮
Дэрэн хэлбэрт түлш
Дэрэн хэлбэрт түлш
9,900₮
Монгол хусны нүүрс
Монгол хусны нүүрс
8,900₮