туслах
туслах
1₮
туслах
туслах
1₮
наалт
наалт
1₮
утас
утас
1,500₮
цахилгаан
цахилгаан
500₮
даавуу
даавуу
12,000₮
торго
торго
12,000₮
торго
торго
12,000₮
торго
торго
15,000₮
бүс (дурдан)
бүс (дурдан)
5,000₮
пүүсүү
пүүсүү
7,000₮
торго
торго
13,000₮
torgo
torgo
15,000₮
торго
торго
10,000₮
торго
торго
12,000₮
Торго
Торго
10,000₮
торго
торго
15,000₮
торго
торго
25,000₮
торго
торго
15,000₮
үйтэн хуар
үйтэн хуар
25,000₮