Шагайны хамгаалалт
Шагайны хамгаалалт
10,000₮
Шатар
Шатар
40,000₮
дасгал хийх гудас
дасгал хийх гудас
45,000₮
Биеийн жин
Биеийн жин
40,000₮
BOX малгай
BOX малгай
35,000₮
BOX Бээлий
BOX Бээлий
50,000₮
Сагсан Бөмбөг
Сагсан Бөмбөг
50,000₮
Бөмбөг
Бөмбөг
35,000₮
Сагсан Бөмбөг
Сагсан Бөмбөг
30,000₮
ДЭЭС
ДЭЭС
15,000₮
Дардс
Дардс
15,000₮
hand grip
hand grip
15,000₮
finish төхөөрөмж
finish төхөөрөмж
45,000₮
10kg 50kg Гантел
10kg 50kg Гантел
55,000₮
50kg Гантел
50kg Гантел
280,000₮
Гантел 20kg
Гантел 20kg
120,000₮