Их гарын мөнгөн аяга
Их гарын мөнгөн аяга
7,000,000₮
Мөнгөн аяга
Мөнгөн аяга
4,000,000₮
Хавтага
Хавтага
70,000₮
Дунд гарын мөнгөн аяга
Дунд гарын мөнгөн аяга
4,000,000₮
Мөнгөн аяга
Мөнгөн аяга
2,000,000₮
Бөгж
Бөгж
550,000₮
Кулон
Кулон
2,700,000₮
Баяжих мод
Баяжих мод
400,000₮
Шагай харваач гипс
Шагай харваач гипс
150,000₮
Гөрөөс гипс
Гөрөөс гипс
100,000₮