Үнэр дарагчтай үндэс
Үнэр дарагчтай үндэс
11,000₮
Муурны элс
Муурны элс
20,000₮
Тоть (хосоороо)
Тоть (хосоороо)
95,000₮
Муур
Муур
Тохиролцоно
Сиам муур
Сиам муур
110,000₮
Хаскины гөлөг
Хаскины гөлөг
100,000₮
Hamster
Hamster
20,000₮
Усан гахай
Усан гахай
45,000₮
Жижиг муурны жорлон
Жижиг муурны жорлон
18,000₮
Муурны жорлон
Муурны жорлон
20,000₮
Crystals муурны элс
Crystals муурны элс
12,000₮
Муурын элс
Муурын элс
15,000₮
Муурны элс
Муурны элс
12,000₮
Туулайны хоол
Туулайны хоол
11,000₮
Усан гахайн хоол
Усан гахайн хоол
11,000₮
Хамстерын хоол
Хамстерын хоол
11,000₮
тоть (хосоороо)
тоть (хосоороо)
75,000₮
Chappi нохойн хоол
Chappi нохойн хоол
48,000₮
Төвдийн хоол
Төвдийн хоол
180,000₮
Аквариум
Аквариум
70,000₮
Муурны элс
Муурны элс
13,000₮
Гөлөгний хоол(Gaint start)
Гөлөгний хоол(Gaint start)
225,000₮
MI-PET нохойн хоол
MI-PET нохойн хоол
125,000₮
Том нохойны хүзүүвч
Том нохойны хүзүүвч
15,000₮
хүзүүвч
хүзүүвч
25,000₮
Хүзүүвчтэй хөтөлгөө
Хүзүүвчтэй хөтөлгөө
25,000₮
Цээживчтэй хөтөлгөө
Цээживчтэй хөтөлгөө
15,000₮
Хонхтой хүзүүвч
Хонхтой хүзүүвч
15,000₮
Нохойны хүзүүвч
Нохойны хүзүүвч
20,000₮