Жирэмсэний сойлт бүс
Жирэмсэний сойлт бүс
28,000₮
Унтлаганы даашинз
Унтлаганы даашинз
28,000₮
Төрсний дараа өмсөх малгай
Төрсний дараа өмсөх малгай
15,000₮ - 15,000₮
Хөхүүл мак
Хөхүүл мак
35,000₮
Хөхүүл; Жирэмсэн мак
Хөхүүл; Жирэмсэн мак
35,000₮
Жирэмсэн; Хөхүүл 2 хос
Жирэмсэн; Хөхүүл 2 хос
85,000₮ - 85,000₮
Жирэмсэн; хөхүүл 3 хос
Жирэмсэн; хөхүүл 3 хос
100,000₮ - 100,000₮
Жирэмсэний унтлаганы өмд
Жирэмсэний унтлаганы өмд
30,000₮ - 30,000₮
Жирэмсэн болон хөхүүл даашинз
Жирэмсэн болон хөхүүл даашинз
60,000₮ - 60,000₮
Жирэмсэний даашинз
Жирэмсэний даашинз
65,000₮ - 65,000₮
90%
Хөхүүл цамц
Хөхүүл цамц
38,000₮ - 380,000₮
Жирэмсэний сойлт бүс
Жирэмсэний сойлт бүс
25,000₮
GAP гэрийн өмд
GAP гэрийн өмд
18,000₮
Жирэмсэний срочик
Жирэмсэний срочик
60,000₮
Жирэмсэний цамц
Жирэмсэний цамц
54,000₮
Жирэмсэний цамц
Жирэмсэний цамц
55,000₮
Жирэмсэний цамцнууд
Жирэмсэний цамцнууд
25,000₮
Хөхүүл цамц
Хөхүүл цамц
30,000₮
Жирэмсэний 2 хос
Жирэмсэний 2 хос
35,000₮
Жирэмсэний цамц
Жирэмсэний цамц
58,000₮
Хөхүүл цамц
Хөхүүл цамц
40,000₮
Хөхүүл цамц
Хөхүүл цамц
45,000₮
Хөхүүл 2 хос
Хөхүүл 2 хос
40,000₮
Хөхүүл майк
Хөхүүл майк
18,000₮
Хөхүүл левчик
Хөхүүл левчик
15,000₮
Хөхүүл левчик
Хөхүүл левчик
22,000₮
Жирэмсэний трусинк
Жирэмсэний трусинк
8,000₮
Жирэмсэний трусик
Жирэмсэний трусик
15,000₮
Цув
Цув
95,000₮
Жирэмсэний өмд
Жирэмсэний өмд
55,000₮