Эмэгтэй бүс
Эмэгтэй бүс
300,000₮
Түлхүүрийн оосор
Түлхүүрийн оосор
5,000₮
Зэс бугуйвч
Зэс бугуйвч
6,000₮
Зэс бугуйвч
Зэс бугуйвч
5,500₮
Зэс бугуйвч
Зэс бугуйвч
8,000₮
20%
Хөрөгтэй эмэгтэй цүнх
Хөрөгтэй эмэгтэй цүнх
200,000₮ - 250,000₮
17%
Карт кэйс
Карт кэйс
25,000₮ - 30,000₮
25%
Эрэгтэй эмэгтэй хос бугуйвч
Эрэгтэй эмэгтэй хос бугуйвч
30,000₮ - 40,000₮
25%
Эрэгтэй эмэгтэй хос буруйвч
Эрэгтэй эмэгтэй хос буруйвч
30,000₮ - 40,000₮
33%
Морин хуур түлхүүрийн оосор
Морин хуур түлхүүрийн оосор
10,000₮ - 15,000₮
17%
Гар утасны кэйс
Гар утасны кэйс
25,000₮ - 30,000₮
17%
Утасны кэйс IPhone 7Plus
Утасны кэйс IPhone 7Plus
50,000₮ - 60,000₮
25%
Арьс эсгий хосолсон цүнх
Арьс эсгий хосолсон цүнх
150,000₮ - 200,000₮
Эрэгтэй түрүүвч
Эрэгтэй түрүүвч
20,000₮
Түрүүвч
Түрүүвч
20,000₮
Түрүүвч
Түрүүвч
17,000₮
Түрүүвч
Түрүүвч
20,000₮