Нарантуул урд талд Андууд  1давхарт Зоовет мал амьтны аптек