3-р Давхар 115-р Лангуу
Гэр
Гэр
150,000₮
Төл мал
Төл мал
55,000₮
Баатар
Баатар
120,000₮
Нугас
Нугас
35,000₮
Хун
Хун
35,000₮
Хун
Хун
45,000₮
Жааз
Жааз
10,000₮
Заан
Заан
65,000₮
Цаг
Цаг
55,000₮
Цаг
Цаг
5,000₮
Цаг
Цаг
30,000₮
Цаг
Цаг
20,000₮