Уртасгагч
Уртасгагч
16,500₮ - 0₮
USB залгууртай уртасгагч
USB залгууртай уртасгагч
22,500₮ - 0₮
Энгийн ламп 12w
Энгийн ламп 12w
3,500₮ - 0₮
Мушгаа ламп 12w
Мушгаа ламп 12w
3,500₮ - 0₮
Лед ламп 12w
Лед ламп 12w
5,000₮ - 0₮
Лед ламп 12w
Лед ламп 12w
4,000₮ - 0₮
12 вольтын лед ламп
12 вольтын лед ламп
4,000₮ - 0₮
Далд суурилах нүдэн гэрэл
Далд суурилах нүдэн гэрэл
10,000₮ - 0₮
24 вольтын гэрэл
24 вольтын гэрэл
17,000₮ - 0₮
36 вольтын гэрэл
36 вольтын гэрэл
20,000₮ - 0₮
10%
Гадаа гэрэлтүүлэг.
Гадаа гэрэлтүүлэг.
90,000₮ - 100,000₮
17%
Гоёлын гэрэл.
Гоёлын гэрэл.
15,000₮ - 18,000₮
17%
Аквариумын гэрэл
Аквариумын гэрэл
15,000₮ - 18,000₮
6%
Гадаа прожуктор.
Гадаа прожуктор.
85,000₮ - 90,000₮
8%
Ханын гэрэл
Ханын гэрэл
55,000₮ - 60,000₮
12%
Гоёлын туузан гэрэл.
Гоёлын туузан гэрэл.
3,500₮ - 4,000₮
8%
Гадаа гэрэлтэй мод
Гадаа гэрэлтэй мод
120,000₮ - 130,000₮
17%
Абжур
Абжур
100,000₮ - 120,000₮
17%
абжур
абжур
100,000₮ - 120,000₮
10%
Нүдэн гэрэл
Нүдэн гэрэл
9,000₮ - 10,000₮
6%
Абжур
Абжур
75,000₮ - 80,000₮
8%
Тавган гэрэл
Тавган гэрэл
60,000₮ - 65,000₮
11%
Шилэн абжур
Шилэн абжур
40,000₮ - 45,000₮
17%
Мэдрэгчтэй гэрэл
Мэдрэгчтэй гэрэл
25,000₮ - 30,000₮
17%
Мэдрэгчтэй гэрэл
Мэдрэгчтэй гэрэл
25,000₮ - 30,000₮
20%
Мэдрэгчтэй гэрэл
Мэдрэгчтэй гэрэл
8,000₮ - 10,000₮
8%
Нүдэн гэрэл
Нүдэн гэрэл
5,500₮ - 6,000₮
17%
Мэдрэгчтэй гэрэл
Мэдрэгчтэй гэрэл
25,000₮ - 30,000₮
8%
Абжур.
Абжур.
60,000₮ - 65,000₮
10%
Гоёлын нүдэн гэрэл
Гоёлын нүдэн гэрэл
4,500₮ - 5,000₮
6%
Гоёлын нүдэн гэрэл
Гоёлын нүдэн гэрэл
7,500₮ - 8,000₮
8%
Нүдэн гэрэл
Нүдэн гэрэл
5,500₮ - 6,000₮
10%
Хээтэй нүдэн гэрэл
Хээтэй нүдэн гэрэл
4,500₮ - 5,000₮
10%
Гоёлын нүдэн гэрэл.
Гоёлын нүдэн гэрэл.
4,500₮ - 5,000₮
10%
Гоёлын нүдэн гэрэл
Гоёлын нүдэн гэрэл
4,500₮ - 5,000₮
9%
Шилэн нүдэн гэрэл
Шилэн нүдэн гэрэл
5,000₮ - 5,500₮
17%
Ранел лед гэрлүүд
Ранел лед гэрлүүд
2,500₮ - 3,000₮