12%
Үлээдэг тень.
Үлээдэг тень.
35,000₮ - 40,000₮
5%
Халаалтын тень
Халаалтын тень
90,000₮ - 95,000₮
Суурин том сэнс
Суурин том сэнс
65,000₮
Амьтны дүрстэй сэнс
Амьтны дүрстэй сэнс
23,000₮
Жижиг суурин сэнс
Жижиг суурин сэнс
25,000₮
Суурин сэнс
Суурин сэнс
45,000₮