Барилгын материал
Барилгын материал
1,000₮
5%
Тосон тень
Тосон тень
90,000₮ - 95,000₮
8%
Нарны прожуктор
Нарны прожуктор
120,000₮ - 130,000₮
Орцны зориулалттай AUDIO домофон
Орцны зориулалттай AUDIO домофон
Тохиролцоно
Видео домофон
Видео домофон
Тохиролцоно
Видео домофон
Видео домофон
120,000₮
Үүдний дүрс хардаг дуран
Үүдний дүрс хардаг дуран
Тохиролцоно
ìîäíû õºðºº
ìîäíû õºðºº
12,500₮
ãîðòèãîí ºðºì
ãîðòèãîí ºðºì
9,500₮
òºìºð ìîä òàñäàã÷
òºìºð ìîä òàñäàã÷
350,000₮
áåòîíû ýíãèéí ºðºì
áåòîíû ýíãèéí ºðºì
1,000₮
ïèëòà ç¿ñýã÷
ïèëòà ç¿ñýã÷
12,000₮
Áåòîíû ºðºì
Áåòîíû ºðºì
1,500₮
Плитаны татагч
Плитаны татагч
9,500₮
Хадагч
Хадагч
9,500₮
Гар хөрөө
Гар хөрөө
15,000₮
Гар хөрөө
Гар хөрөө
5,000₮
Комфермент
Комфермент
40₮
Хэрээ хошуу
Хэрээ хошуу
15,000₮
Утас үзүүрлэгч
Утас үзүүрлэгч
12,000₮
Утас үзүүрлэгч
Утас үзүүрлэгч
18,000₮
плита зүсэгч
плита зүсэгч
85,000₮
дрилл (баттериатай)
дрилл (баттериатай)
160,000₮
дрилл(батэриатай)
дрилл(батэриатай)
140,000₮
компресор
компресор
190,000₮
цахилгаан хөрөө
цахилгаан хөрөө
180,000₮
өвс хадагч (бэнзин)
өвс хадагч (бэнзин)
280,000₮
машин угаагч
машин угаагч
170,000₮
гагнуурын аппрат
гагнуурын аппрат
180,000₮