Монголын үндэсний цахим их дэлгүүр
òºìºð ìîä òàñäàã÷
òºìºð ìîä òàñäàã÷
350,000₮
Үлээгч M4000G 530вт/Makita/
Үлээгч M4000G 530вт/Makita/
99,000₮
Гар харуул /157/
Гар харуул /157/
12,990₮
Дрилл /ZP-1100/
Дрилл /ZP-1100/
180,000₮
Өнгөлөгч машин /ZLSH-1000/
Өнгөлөгч машин /ZLSH-1000/
130,500₮
Уран хөрөө /ZPL-950 propi/
Уран хөрөө /ZPL-950 propi/
128,000₮
Өнгөлөгч машин /ZVSH-500/
Өнгөлөгч машин /ZVSH-500/
110,000₮
Дрилл /ZDP-900propi/
Дрилл /ZDP-900propi/
100,000₮
Гар дрилль /ЗДУ-850ЭР/
Гар дрилль /ЗДУ-850ЭР/
75,000₮
Гар дрилль /СДУ 13/850/
Гар дрилль /СДУ 13/850/
75,000₮
Гар дрилль /ЗДУ-1100ЭР/
Гар дрилль /ЗДУ-1100ЭР/
105,000₮
Тасдагч /УШМ-100/900/
Тасдагч /УШМ-100/900/
65,000₮
Тасдагч /УШМ 100/1000/
Тасдагч /УШМ 100/1000/
65,000₮
Тасдагч /УШМ 125/1350Е/
Тасдагч /УШМ 125/1350Е/
85,000₮
Тасдагч /УШМ 180/2150
Тасдагч /УШМ 180/2150
118,000₮
Тасдагч /УШМ 230/2600/
Тасдагч /УШМ 230/2600/
148,000₮
Түрдэг хөрөө 235/2350
Түрдэг хөрөө 235/2350
165,000₮
Түрдэг хөрөө 185/1500
Түрдэг хөрөө 185/1500
115,000₮
Уран хөрөө /МП900-JSU-900KL/
Уран хөрөө /МП900-JSU-900KL/
118,000₮
Уран хөрөө МП750 /JSU-750/
Уран хөрөө МП750 /JSU-750/
75,000₮
Точиль /ЭТ-125/
Точиль /ЭТ-125/
80,000₮
Точиль /ЭТ-150/
Точиль /ЭТ-150/
85,000₮
Халаагч буу /ФЭ2000/
Халаагч буу /ФЭ2000/
75,000₮
Дрилль /12вт 55ш ком/
Дрилль /12вт 55ш ком/
146,000₮
Дрилль/18вт 27ш ком/
Дрилль/18вт 27ш ком/
155,000₮
Үдээсний буу 1008 /173/
Үдээсний буу 1008 /173/
7,990₮
Уран хөрөө 1160E /500W KEN/
Уран хөрөө 1160E /500W KEN/
140,000₮
Плита зүсэгч 4210 /1200W KEN/
Плита зүсэгч 4210 /1200W KEN/
105,000₮
Таслагч 9917B /220W KEN/
Таслагч 9917B /220W KEN/
71,000₮